Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u filozofiju uma

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Marko Jurjako
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

U sklopu kolegija bavimo se klasičnim pitanjem o odnosa uma/duha i tijela/fizičkog. Suvremena rasprava o odnosu uma i tijela započinje s Rene Descartesovim argumentima da su um i tijelo dvije odvojene i različite supstancije. U sklopu kolegija obradit ćemo i nastojati ocijeniti neke od poznatijih argumenata u korist takvog gledišta. Ovdje ćemo vidjeti kako se kartezijanski dualizam susreće s problemom uzrokovanja koje je dovelo do razvoja različitih fizikalističkih ili materijalističkih pogleda na prirodu uma. Nakon toga ćemo vidjeti smjer u kojem se razvijala filozofija uma u 20. stoljeću i najnovije doba. Obradit ćemo dominantne teorije i filozofska gledišta koja nastoje objasniti prirodu mentalnosti i njezin odnos prema fizičkom. Objasnit će se ideja filozofskog biheviorizma te će se razlikovati od biheviorizma u psihologiji. Ukazat ćemo na probleme s kojima se susreće filozofski biheviorizam. Razlikovati ćemo dvije fizikalističke pozicije: teorija identiteta tipova i identitet primjeraka. Objasnit ćemo i procijeniti argument iz višestruke realizacije mentalnih svojstava koji se navodi kao jedan od osnovnih argumenata protiv teorije identiteta tipova, a u korist fizikalizma primjeraka. Objasnit ćemo da je trenutno dominantno fizikalističko gledište funkcionalizam u pogledu mentalnih stanja. Razlikovat ćemo više vrsta funkcionalizama. Razmotrit ćemo argumente protiv funkcionalizma kao sveobuhvatne fizikalističke teorije uma. U tom pogledu, bavit ćemo se argumentima koje se temelje na mogućnosti postojanja obrnute kvalije, odsutne kvalije, postojanja zombija, eksplanatornog jaza, argumenta iz neznanja, itd. Također ćemo se baviti problemom svijest i odnosa s prirodnim svijetom. Problemi s funkcionalizmom/fizikalizmom ukazuju na to da postoji određeni aspekti subjektivnog iskustva za koje nije jasno kako se mogu uklopiti u fizički svijet. Ovdje se najčešće govori o kvaliji kao kvalitativnom aspektu iskustva za koji mnogi autori smatraju da nije fizički. U tom pogledu razmotrit ćemo gledišta koja nastoje objasniti prirodu kvalija te ona prema kojima kvalije kao takve možda i ne postoje.  

  1. Opisati razvoj debate o odnosu uma i tijela od Rene Descartesa do suvremenog funkcionalizma
  2. Objasniti pojam kvalije
  3. Objasniti argument iz uzročnosti protiv dualizma supstancija
  4. Razlikovati filozofski od psihološkog biheviorizma
  5. Razlikovati funkcionalizam i teoriju identiteta tipova
  6. Objasniti argument iz višestruke realizacije
  7. Navesti i procijeniti barem dva argumenta protiv funkcionalizma (obrnuta kvalija, zombi argument, argument iz znanja, eksplanatorni jaz, itd.)
  8. Objasniti što je teški problem svjesnosti