Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Monetarna ekonomija

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Bojana Olgić Draženović
Zdenko Prohaska
Izvođači nastave
Ime i prezime
Stella Suljić
Opis kolegija
  • Teoretske osnove monetarne politike: pojam i funkcije novca, novčani surogati, kreditni novac, kreditna multiplikacija, novčani (valutni) sustavi.
  • Novčani opticaj i novčana masa: monetarni agregati, tokovi formiranja novčane mase, depozitni i kreditni multiplikator, monetarni multiplikator.
  • Financijski sustav: financijske institucije, financijska tržišta, financijski instrumenti, depozitne i nedepozitne financijske institucije, financijski sustav Republike Hrvatske.
  • Monetarne institucije u financijskom sustavu: komercijalne i centralne banke, razvoj centralnih banaka, sistemi i organizacije centralnih banaka u svijetu (FED, ECB).
  • Temeljne determinante monetarne politike: ciljevi, zadaci i instrumenti monetarne politike (politika eskontne stope, politika obaveznih rezervi, politika otvorenog tržišta, selektivna kreditna politika).
  • Centralno bankarstvo u Republici Hrvatskoj: monetarno osamostaljenje Republike Hrvatske, monetarna politika HNB-a, Stabilizacijski program u Republici Hrvatskoj i uvođenje kune, sustav osiguranja depozita,  case: uvođenje eura.
  • Instrumenti monetarne politike u praksi HNB-a: devizne intervencije, obvezna pričuva, operacije na otvorenom tržištu te ostali instrumenti i mjere.
  • Novac i inflacija: uvod u teoriju inflacije, pojam i vrste inflacije, uzroci i posljedice inflacije, deflacija, stagflacija, antiinflacijska politika.