Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upravljačka ekonomika

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Nataša Rupčić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija je ukazati na međusobnu interakciju brojnih entiteta i čimbenika internoga i eksternog okruženja sa svrhom da se studentima, kao budućim menadžerima, pruži suvremena teorijska i praktična podloga za donošenje upravljačkih odluka koje su često suboptimalnoga karaktera, kako bi se jačala poslovna efikasnost i efektivnost.