Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Ekumensko bogoslovlje

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija
I. POVIJEST EKUMENSKOG POKRETA (ukupno 29 sati) 1. Početci ekumenskog pokreta u dvadesetom stoljeću (ukupno 15 sati) Svjetska misijska konferencija u Edinburghu 1910. (1 sat) Life and Work – Pokret za život i djelovanje: Prva svjetska konferencija za praktično kršćanstvo u Stockholmu (19. do 30. kolovoza 1925.) – (2 sata); Druga svjetska konferencija za praktično kršćanstvo u Oxfordu (12. do 26. srpnja 1937.) – (2 sata) Faith and Order - Pokret za vjeru i ustroj Crkve: Prva svjetska konferencija Vjere i ustrojstva u Laussani - Švicarska (3. do 21. kolovoza 1927.) – (2 sata); Druga svjetska konferencija Vjere i ustrojstva u Edinburghu – Škotska (3. do 18. kolovoza 1937.) – (2 sata); Treća svjetska konferencija Vjere i ustrojstva u Lundu – Švedska (15. do 28. kolovoza 1952.) – (2 sata); Četvrta svjetska konferencija Vjere i ustrojstva u Montrealu – Kanada (12. do 26. srpnja 1963.) – (2 sata); Peta svjetska konferencija Vjere i ustrojstva u Santiago de Compostela – Španjolska (3. do 14. kolovoza 1993.) – (2 sata) 2. Ekumensko vijeće Crkava (ukupno 14 sati) Prva generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava u Amsterdamu (od 22. kolovoza do 4. rujna 1948.) (2 sata); Druga generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava u Evanstonu (od 15. do 30. kolovoza 1954.) (1,5 sat); Treća generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - New Delhi (od 19. studenoga do 5. prosinca 1961.) (1,5 sat); Četvrta generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - Uppsala (od 4. do 20. srpnja 1968.) (1,5 sat); Peta generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - Nairobi (od 23. studenoga do 10. prosinca 1975.) (1,5 sat); Šesta generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - Vancouver (od 24. srpnja do 10. kolovoza 1983.) (1,5 sat); Sedma generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - Canberra (od 7. do 20. veljače 1991.) (1,5 sat); Osma generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava - Harare (od 8. do 13. prosinca 1998.) (1,5 sat); Deveta generalna skupština Ekumenskog vijeća Crkava – Porto Alegre (od 14. do 23. veljače 2006.) (1,5 sat) II. Katolička Crkva i ekumenizam (ukupno 16 sati) 1. Ekumenizam prije Drugog vatikanskog sabora: Prvi vatikanski sabor (1870.) – (2 sata); „Ekumenizam povratka“ od Leona XIII. do Ivana XXIII. – (2 sata) 2. Ekumenizam na Drugom vatikanskom saboru: Otvaranje Koncila – (1 sat); Nekatolički promatrači na Drugom vatikanskom saboru– (1 sat); Nastanak dekreta o ekumenizmu Unitatis redintegratio– (4 sata) 3. Ekumenizam nakon Drugog vatikanskog sabora: Papa Ivan Pavao II. i ekumenizam – (2 sata); Papa Benedikt XVI. i ekumenizam – (1 sat); Papa Franjo i ekumenizam – (2 sata); Praktični ekumenizam – (1 sat)