Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Vjeronauk i kateheza adolescenata i mladih

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Psihološki, pedagoški i sociološki aspekt adolescencije (4). Izgradnja religioznog identiteta i vjerska socijalizacija adolescenata i mladih (6). Vrijednosti srednjoškolaca, promjene u religioznom ponašanju i religiozna orijentacija u interakciji sa sadržajem i ciljevima kateheze (6). Metodički pristupi, sustavi, metode i mediji u vjeronauku i katehezi adolescenata i mladih (4). Sadržaji vjeronauka i kateheze adolescenata i mladih (6). Analiza Programa za katolički vjeronauk u srednjim školama (6). Analiza vjeronaučnih udžbenika za srednje škole (4). Profil odgojitelja i katehete (4). Hospitacije (12). Metodičko-didaktička analiza nastave (3)