Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Crkva Kristova

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija
Upoznati temeljno katoličko učenje o fenomenu Crkve. Razumjeti i obrazložiti bitne značajke Crkve: njezino nastajanje, povijesni razvoj, teučenje Drugoga vatikanskog sabora o Crkvi u dokumentima 'Lumen gentium' i 'Gaudium et spes'. Nakon uspješno završenog predmeta student će moći: 1. Upoznati osnovne pojmove ekleziologije na sustavan način. 2. Predložiti zajedničke teme dijalogiziranja s drugim kršćanskim Crkvama icrkvenim zajednicama. 3. Opisati osnovne pojmove i znanja katoličke ekleziologije i ekumenskog pogleda, te problematiku univerzalnosti Crkve i kršćanstva. 4. Analizirati, istraživati, produbljavati i upotpunjavati spoznaje, služiti se literaturom i primjenjivati je u studiju, daljnjem kršćanskom životu i djelovanju,aktivno svjedočiti svoju pripadnost Kristu i Njegovoj Crkvi. 5. Analizirati i sintetizirati razne pokušaje tumačenja Crkve kao 'sredstva i znakanajprisnijega sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda' (LG, br.1).