Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u filozofiju

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
3

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija
Filozofija i početak (2 sata). Filozofiranje kao način života i kao pojmovno shvaćanje zbilje (4 sata) Višesmislenost iskustva. (2 sata). Životno, religiozno, misaono iskustvo. (2 sata). Istina (2 sata) Jezik i iskustvo. (2 sata). Tijelo. Emocije (2 sata). Predrasude, mnijenja, autoritet, predaja. (2 sata). Autonomnost, samospoznaja, drugi. (2 sata). Učenje, čitanje, slušanje, interpretiranje, mišljenje. (2 sata). Filozofija i vjera. (2 sata). Područja filozofije. (2 sata) Shema povijesnog odnosa filozofije i teologije. (4 sata).