Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vlado Majstorović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sustav za e-učenje
Opis kolegija

Ciljevi predmeta

Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekata, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu i formalnom praćenju napretka projekta  kroz procese i područja u okviru sustava upravljanja projektima. 

Studenti će se osposobiti za primjenu metodologije planiranja u praksi, te izradu projektnih planova u predmetnom području. Pored navedenog, studenti će se upoznati sa računalnom podrškom za izradu i vođenje projekata.

Očekivani ishodi učenja za predmet 

1.     Definirati, razlikovati i objasniti osnovne pojmove iz područja organiziranja i upravljanja projektima;

2.     Definirati i povezati strategiju sa ciljevima projekata;

3.     Razlikovati i povezati osnovne procese i područja upravljanja projektima;

4.     Analizirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće alate i tehnike planiranja projekata;

5.     Primijeniti metodologiju planiranja projekata na praktičnom primjeru i napraviti projektni plan;

6.     Analizirati i usporediti različite softvere za upravljanje projektima.

Sadržaj predmeta

Definiranje pojmova projekt i upravljanje projektima. Strategija i upravljanje projektima. Životni ciklus projekta, izravni projektni sudionici i druge interesno utjecajne skupine na projektu. Odgovarajuća projektna organizacija. Osnovni procesi upravljanja projektima: iniciranje, planiranje, izvođenje, nadzor i kontrola, zaključivanje. Tehnike i alati za planiranje projekata. Područja upravljanja projektima: integracijsko upravljanje projektima, upravljanje obuhvatom projekta, upravljanje projektnim vremenom, troškovima i kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje projektnom komunikacijom, upravljanje projektnim rizikom, upravljanje projektnom nabavom. Tehnike planiranja projekata. Računalna potpora upravljanju projektima. Alati za podršku upravljanja projektima. Standardna projektna dokumentacija. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Obvezatna literatura

1.          A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide), PMI, 2010.

2.          V. Majstorovic, Projektni menadžment, Sveučilište u Mostaru, 2010.

3.          H. Kerzner, Project Management Case Studies, Willey, 2004.