Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Mehanizacija u bilinogojstvu

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vlado Kušec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Praktični dio nastave prema nastavnim jedinicama teoretskog dijela, obavljat će se na ekonomskom dvorištu i proizvodnim površinama Učilišta. Znanje studenata i ocjenjivanje je kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Mehanizacija u bilinogojstvu“. Pri tome se ocjenjuje prisutnost na nastavi, individualna i timska aktivnost studenata.

Ocjenjivanje je definirano kroz različite aktivnosti  (100%)

-          pismeni kolokvij ……………………  30%

-          usmeni dio ispita ……………………  60%

-          prisutnost na nastavi …………………10%

Nakon položenog pismenog kolokvija studenti polažu usmeni ispit na kojem trebaju pokazati da su savladali poznavanje, rad i regulaciju strojeva i uređaja koji se koriste u ratarskoj i povrćarskoj proizvodnji.