Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kemija molekulskih krutina

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dominik Cinčić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Vinko Nemec
Opis kolegija

SADRŽAJ:Molekulski kristali: simetrija kristala, princip gustog pakiranja, koeficijent Kitajgorodskog, struktura i konformacija molekula. Međumolekulske interakcije u čvrstom stanju: Van der Waalsovi kontakti, polarne interakcije, vodikove veze, halogenske veze. Topologija međumolekulskog povezivanja i topološki deskriptori. Kristalizacija: prezasićenje i metastabilno stanje otopine, nukleacija, rast kristala, metode kristalizacije. Polimorfija: termodinamička i kinetička kontrola, nukleacija polimorfa, fazno pravilo, metastabilne forme, fizička i kemijska svojstva polimorfa. Izomorfija, amorfija i izostrukturnost. Višekomponentni sustavi: solvati, soli, kokristali, fizička i kemijska svojstva, primjena. Reakcije u čvrstom stanju: mehanokemijska sinteza (mljevenje sa i bez prisustva tekuće faze), sinteza pomoću mikrovalnog zračenja, fotokemijska sinteza i reakcije u jediničnom kristalu. ISHODI UČENJA: 1. Razlikovati ionske, kovalentne i molekulske kristale.2. Objasniti poredak međumolekulskih sila prema jakosti, dosegu i usmjerenosti. 3. Prepoznati topologiju međumolekulskog povezivanja jednostavnih/zadanih sustava i napisati izraz za motiv međumolekuskog povezivanja prema teoriji grafova. 4. Objasniti pojmove: kokristal, sol, solvat, hidrat. 5. Razlikovati metode kristalizacije molekulskih kristala iz otopine.6. Objasniti pojmove polimorfija i izomorfija.7. Navesti i opisati metode mehanokemijske sinteze u čvrstom stanju.8. Razlikovati pojmove: kovalentna i supramolekulska mehanosinteza.9. Razlikovti pojmove: reakcija bez prisustva otapala, reakcija starenjem, reakcija mljevenjem. 10. Održati kratko izlaganje na zadanu (ili samostalno odabranu) temu iz područja kemije molekulskih kristala.