Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Biologija podzemnih staništa

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanja Gottstein
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ovaj kolegij ima za cilj razviti teoretska i praktična znanja i vještine za realizaciju općih kompetencija kao što je osposobljenost studenata da samostalno ili u timu prepoznaju i kritički analiziraju svekoliku pojavnost podzemnih staništa i organizama te negativni utjecaj različitih okolišnih čimbenika na iste.  Nakon odslušanog kolegija studenti će steći niz profesionalnih kompetencija, kao što su definiranje i objašnjavanje svih ključnih bioloških procesa u podzemnim ekološkim sustavima i biomima potrebnih za opažanje, analizu i tumačenje svih sastavnica hijerarhije sinbioloških pojmova od metapopulacije do biosfere.

Očekivani ishodi učenja oslanjaju se na samostalno donošenje kritičkih stavova o funkcionalnim, klasifikacijskim i strukturnim obilježjima podzemnih bioma, ekoloških sustava i staništa te korištenje tih podataka u razvijanju strategije usmjerene na postizanje učinkovite zaštite podzemnih organizama i staništa. Studenti će biti sposobni prepoznati i objasniti razlikovna svojstva krških i aluvijalnih podzemnih sustava te klasificirati ekološko podrijetlo, kolonizaciju i stupnjeve specijacije podzemne faune kao i osnovne principe funkcioniranja hranidbenih mreža u podzemlju. Studenti će biti sposobni jasno definirati tipove onečišćenja podzemnih sustava i posljedice njihovog utjecaja na podzemnu faunu.