Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Javnobilježničko pravo

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Alan Uzelac
Aleksandra Maganić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Juraj Brozović
Marko Bratković
Opis kolegija

Predmet javnobilježničko pravo obrađuje povijesni razvitak institucije javnog bilježništva, uređenje javnog bilježništva u svijetu (poredbeni pregled), osnove j... više