Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Organska kemija

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tamara Holjevac Grgurić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Naziv kolegija: Organska kemija

Nositelj kolegija: Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić

Preddiplomski studijski program: II godina

Obvezni kolegij

Način izvođenja nastave: Predavanja, vježbe

Naziv kolegija: Organska kemija

Nositelj kolegija: Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić

Preddiplomski studijski program: II godina

Obvezni kolegij

Način izvođenja nastave: Predavanja, vježbe

Ciljevi kolegija:

 1. Upoznati studenate s osnovama organske kemije.
 2. Usvojiti znanja o strukturi, nomenklaturi, sintezi i svojstvima organskih spojeva.
 3. Ovladati mehanizmima organskih reakcija.
 4. Približiti studentima primjenu organske kemije u industriji i osposobiti ih za rješavanje inženjerskih problema sa stajališta zaštite okoliša. 

Očekivani ishodi učenja:

 1. Klasificirati organske spojeve.
 2. Koristiti osnovnu terminologiju - nomenklatura organskih spojeva.
 3. Definirati izomeriju organskih molekula.
 4. Poznavati reakcije sinteze, karakteristike i značaj različitih grupa organskih spojeva.
 5. Opisati mehanizme osnovnih tipova organskih reakcija.
 6. Odabrati i primjeniti tehnike karakterizacije organskih spojeva.
 7. Planirati jednostavne reakcije sinteza.
 8. Primjeniti stečena znanja na rješavanje inženjerskih problema, vodeći računa o utjecaju na ljudsko zdravlje i okoliš.

Literatura:

 1. S. H. Pine (prijevod teksta: I. Bregovec, V. Rapić),  Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 2. Hrvoj Vančik, Temelji organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 2012.

Obveze studenata:

 Prisustvovanje predavanjima najmanje 70 %. Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 % (mogućnost nadoknade termina 2 vježbe). Predani referati odrađenih laboratorijskih vježbi. Odrađena terenska nastava.

Način ocjenjivanja putem kontinuiranog praćenja:

 Pohađanje nastave  10 %

 Eksperimentalni rad 10 %

 Kolokvij 50 %

 Referat 10 %

 Usmeni ispit 20 %

Način ocjenjivanja putem završnog ispita:

Pohađanje nastave  10 %

Eksperimentalni rad  10 %

Referat 10 %

Pismeni ispit  35 %

Usmeni ispit  35 %