Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Natalija Lisak
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

LEGENDA:

P predavanja

S seminari

IU ishod učenja Modeli pristupa invaliditetu (P 4, IU 4, IU 5, IU 6) Z... više