Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Promet u funkciji turizma

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Šime Knežević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Promet u fukciji turizma obuhvaća teme i pitanja koja su važna za međuodnos turizma i prometa i njihovo međusobno preplitanje, kao i važnost prometa za suvrmene turiste, kako u funkciji dolaska u turističke destinacije, tako i u funkciji kvalitete boravka turista u turističkim destinacijama i raznini i volumenu usluga javnog prometa, koji stoji na raspolaganju turistima za vrijeme odmora. Pored toga, kolegij se bavi vrstama prometa, koje su u funkciji turizma i njihovim stanjem, udjelima, cijenama, uvjetima poslovanja, prednostima i nedostacima za turiste te očekivanim kretanjima u razvoju u odnosu na turizam. Kolegij obuhvaća i definirane ciljeve u prometnoj politici Europske unije te pitanja prava putnika, turista i rizika pri korištenju pojedninih vrsta prometnih sredstava. Osim navedenog, kolegij obuhvaća i prikaz najnovijih osnovnih pokazatelja u međuodnosu prometa i turizma i kratki povijesni osvrt na razvoj prometa i međusavisnost ova dva sektora.