Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Komuniciranje u kulturi i turizmu

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Šime Knežević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Kolegij se bavi važnošću, mjestom i ulogom komuniciranja u turizmu, osobito između emitivnog i receptivnog dijala turističkog tržišta, između svih nositelja tržišnih kretanja te između domaćina i turista, u različitim fazama, u fazi nuđenja, prodaje, prije dolaska turista, za vrijeme boravka u turističkoj destinaciji i nakon provedenog odmora, a sve u cilju postizanja što većeg stupnja zadovoljstva turista i što boljih poslovnih rezultata turističkog gospodarstva. Osobita se pažnja poklanja, suradnji i komuniciranju javnog i privatnog sektora u turizmu, suradnji s turističkim sajmovima, turoperatorima, autobuserima i raznim prijevoznicima u turizmu. Pored toga obrađuje se i medijski sektor u odnosu na turizam i njegova važnost za uspješno tržišno komuniciranje, obradu tržišta i plasman turističkih usluga i programa. Isto tako obrađuju se i definirani ciljevi Europske unije za turizam te mjesto i uloga međunarodnih organizacija, važnih za turističko poslovanje. Kolegij obuhvaća i učenje o pravilnom kreiranju (stvaranju) turističkih proizvoda i programa i načela pravilnog komuniciranja u njihovm plasmanu.