Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Organizacija zabavnih događanja u turizmu

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Šime Knežević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Kolegij obuhvaća educiranje studenata za razumijevanje važnosti zabavnih događanja u turizmu te upoznavanje vrsta zabavnih događanja u turizmu i načina njihovog organiziranja i provođenja. Cilj je steći opća i specifična znanja za organiziranje i provedbu zabavnih događanja u turizmu, kao vrlo važne komponente u postizanju što sadržajnije i kvalitetnije odmorišne atmosfere u turističkim destinacijama i time imati bolju tržišnu poziciju i prodajni adut u odnosu na konkurenciju na turističkom tržištu.