Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Visoki realizam

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Adrijana Vidić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij Visoki realizam izvodi se kroz kombinaciju predavanja i seminara u omjeru koji zahtijeva određena materija koja se obrađuje kroz dva modula. Predavanja i seminari prvenstveno će se koncentrirati na odabrane tekstove, ali i na predstavljanje visokog realizma, karakteristike ove faze realizma te naglašavanje veze s modernističkim kretanjima koja slijede. Predočit će se i društveno-povijesni kontekst ovog razdoblja u Europi i u Rusiji. U čitanju će se koristiti najrazličitiji pristupi tekstovima, a poseban naglasak bit će stavljen na dijalog s tradicionalnijim pristupima odabranim naslovima i na raspravu o adaptaciji nakon filmskih projekcija. Primijenit će se i produbiti znanja stečena na kolegiju Rani i razvijeni realizam.