Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u francusku lingvistiku

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Larisa Grčić-Simeunović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Lingvistika kao znanost; pregled razvoja lingvističke misli; temeljni lingvistički pravci i pojmovi, kratak pregled povijesti francuskog jezika, razine lingvističkog opisa (fonološka, morfološka, sintaktička; semantička i leksička, pragmalingvistička) s posebnim obzirom na francuski.