Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Farmakologija

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Kristina Pilipović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij Farmakologija obvezni je kolegij druge godine stručnog studija Primaljstva. Nastava kolegija se održava se u obliku 30 sati predavanja (2 ECTS boda).

Ciljevi kolegija jesu studente upoznati s osnovnim principima farmakologije te racionalne farmakoterapije, te omogućiti stjecanje osnovnih znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije lijekova.   

Na kraju kolegija studenti bi trebali:

 • steći znanja o općim načelima i principima farmakodinamike i farmakokinetike,
 • razlikovati i definirati o dozi ovisne i neovisne štetne učinke lijekova,
 • navesti i opisati čimbenike koji modificiraju djelovanje lijekova,
 • navesti tipove i objasniti mehanizme međudjelovanja lijekova kod njihove istodobne primjene,
 • opisati i objasniti proces razvoja i istraživanja novih lijekova,
 • usvojiti osnovna znanja o općim osobitostima primjene lijekova u trudnica, rodilja i dojilja,
 • steći osnovna znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije pojedinih skupina lijekova, s posebnim osvrtom na specifičnosti primjene lijekova u žena reproduktivne dobi, te trudnica i dojilja.

Izvođenje nastave i obveze studenata:

Nastava se izvodi u obliku predavanja. Kolegij se izvodi u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, kako je naznačeno u nastavnom planu. Na kraju nastave studenti polažu pismeni završni ispit. Izvršavanjem svih nastavnih aktivnosti te položenim završnim ispitom student stječe 2 ECTS boda. 

Kolegij Farmakologija obvezni je kolegij druge godine stručnog studija Primaljstva. Nastava kolegija se održava se u obliku 30 sati predavanja (2 ECTS boda).

 

Ciljevi kolegija jesu studente upoznati s osnovnim principima farmakologije te racionalne farmakoterapije, te omogućiti stjecanje osnovnih znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije lijekova.   

Na kraju kolegija studenti bi trebali:

 • steći znanja o općim načelima i principima farmakodinamike i farmakokinetike,
 • razlikovati i definirati o dozi ovisne i neovisne štetne učinke lijekova,
 • navesti i opisati čimbenike koji modificiraju djelovanje lijekova,
 • navesti tipove i objasniti mehanizme međudjelovanja lijekova kod njihove istodobne primjene,
 • opisati i objasniti proces razvoja i istraživanja novih lijekova,
 • usvojiti osnovna znanja o općim osobitostima primjene lijekova u trudnica, rodilja i dojilja,
 • steći osnovna znanja iz područja farmakodinamike, farmakokinetike i toksikologije pojedinih skupina lijekova, s posebnim osvrtom na specifičnosti primjene lijekova u žena reproduktivne dobi, te trudnica i dojilja.

 

Izvođenje nastave i obveze studenata:

Nastava se izvodi u obliku predavanja. Kolegij se izvodi u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, kako je naznačeno u nastavnom planu. Na kraju nastave studenti polažu pismeni završni ispit. Izvršavanjem svih nastavnih aktivnosti te položenim završnim ispitom student stječe 2 ECTS boda.