Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tihomir Živić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ciljevi predmeta

Prepoznati i objasniti ključne riječi i rečenice u stručnom i znanstvenom tekstu.

Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom literaturom iz područja njihove specijalizacije na svim razinama (promidžbeni tekstovi, upute za rad,internetski tekstovi, stručne knjige i priručnici ) kao i za komunikaciju, razumijevanje te izlaganje sadržaja vezanih uz struku u poljoprivredi.

Ishodi učenja

Razviti sposobnost prevođenja stručnih tekstova s engleskog na hrvatski i obrnuto.

  1. Prepoznati engleski jezik struke (poljoprivrede) te opisati razliku između stručnog i općeg u tekstovima .
  2. Izdvojiti ključne riječi te prema njima napisati sažeti tekst svojim riječima.
  3. Prema izdvojenim riječima predvidjeti dalji sadržaj teksta.
  4. Na odabranim stručnim tekstovima prepoznati prethodno ilustriranu gramatiku te je primijeniti tako što će samostalno osmisliti i napisati tekst iz svog interesnog područja (bilinogojstvo, hortikultura, zootehnika i mehanizacija).
  5. Studenti samostalno izlažu prethodno isplaniranu temu, komentiraju, objašnjavaju i procjenjuju da li su ostali studenti pravilno zaključili ono što se prezentiralo.
  6. Uspoređivati i kritički argumentirano prosuđivati izložene teme.

Ocjenjivanje i vrjednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS   udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0   -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,2   20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0   80% 0%
Završni ispit (usmeni) 0,4   0% 40%
Završni ispit (pismeni) 0,4   0% 40%
Ukupno 5   100%