Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Elektromehanika

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Saša Ilijić
Sead Berberović
Željko Štih
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Predmet obrađuje interakcije između mehaničkih struktura i elektromagnetskih polja sustava u kojima se električni i mehanički podsustavi modeliraju koncentriranim parametrima. Teorija krugova koja je uvedena u predmetu OE proširuje se na poopćene induktivitete i kapacitete, te mehaničke elemente. Uvodi se elektromehanička sveza i razmatra se pretvorba energije. Statički i kvazistatički problemi se proširuju na elektromehaničku dinamiku linearih sustava. Sva načela se uvode kroz analizu niza praktičnih naprava (motori, generatori, sustavi za levitaciju, elektromehanički releji, kapacitivni mikrofoni …). Na kraju se uvode se i nano- i mikro-elektromehanički sustavi.