Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Elektromagnetska polja

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija
Koncept krugova obrađen u kolegijima Osnove elektrotehnike i Električni krugovi se u ovom kolegiju proširuje na višedimenzionalni koncept temeljen na Maxwellovim jednadžbama. Osnovne teme su: Lorentzova sila, jakost električnog polja, gustoća magnetskog tijeka. Izvori polja: naboji i struje. Naboji u mirovanju: Coulombov zakon, Gaussov zakon, energija i potencijal u električnom polju. Dielektrici, vodiči, kapacitet. Naboji u jednolikom gibanju: Ohmov zakon, otpor; Biot-Savartov zakon, Ampereov kružni zakon, magnetski materijali, energija u magnetskom polju, induktiviteti, magnetski krugovi. Vremenski promjenjiva polja, Faradayev zakon, sinusno promjenjiva polja. Struje pomaka, Maxwellove jednadžbe, elektromagnetski valovi.