Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Višemedijske komunikacije

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Igor Sunday Pandžić
Maja Matijašević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Mirko Sužnjević
Opis kolegija
Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Metapodaci, formati opisa i zaštita višemedijskog sadržaja. Višekorisničke višemedijske primjene, komunikacijski protokoli. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli. Modeli kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. Internetska telefonija. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije. Umrežene igre.