Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Virtualna okruženja

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Igor Sunday Pandžić
Krešimir Matković
Izvođači nastave
Ime i prezime
Mirko Sužnjević
Sara Vlahović
Opis kolegija
Virtualna okruženja su predmeti i prostori koje stvaramo kao modele na računalu, a oživljavamo ih 3D računalnom grafikom. Primjene sežu u najrazličitija područja kao što su igre, TV, dizajn, projektiranje, virtualni prototipovi, obuka, simulacije, vizualizacija podataka, komunikacije, marketing itd. U okviru predmeta detaljnije se predstavljaju se napredne tehnike virtualnih okruženja: umrežena virtualna okruženja, virtualna okruženja na pokretnim uređajima, proširena i virtualna stvarnost, specijalni efekti, tehnike ubrzavanja, simulacija ljudi. Razmatraju se i primjene ovih tehnologija s namjerom da se studente potakne na razmišljanje o mogućnostima koje one otvaraju. Predmet se naslanja na znanja stečena u predmetu Osnove virtualnih okruženja, ali predviđa se da motivirani studenti koji nisu slušali ovaj predmet mogu to nadoknaditi intenzivnijim korištenjem ponuđene literature.