Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Adrijan Barić
Marko Koričić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Josip Bačmaga
Raul Blečić
Opis kolegija
Uvod. Osnovna pravila projektiranja integriranih sklopova. Osnovni spojevi pojačala. Stabilnost operacijskih pojačala i postupci kompenzacije. Projektiranje jednostupanjskog i višestupanjskog operacijskog pojačala. Važne konfiguracije operacijskih pojačala. Potpuno diferencijsko pojačalo. Gradivi blokovi analogno-digitalnih i digitalno-analognih (AD/DA) pretvornika. Izvedbe AD/DA pretvornika.