Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analiza elektroenergetskog sustava

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivica Pavić
Marko Delimar
Izvođači nastave
Ime i prezime
Goran Grdenić
Ivana Damjanović
Opis kolegija
Općenito o analizi elektroenergetskih sustava. Jednadžbe mreže. Matematički modeli elementa mreže: elektrane i generatori, transformatori, vodovi, prigušnice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije. Matrica admitancije čvorišta. Matrica impedancije čvorišta. Matematički postupci za proračun tokova smaga. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak, Newton-Raphsonov osnovni i brzi razdvojeni postupak. Numeričko rješavanje uz korištenje svojstava rijetkih matrica. Pojednostavljeni modeli za rješavanje tokova snaga. Istosmjerni model. Trofazni tokovi snaga. Proračun kratkog spoja (simetrični i nesimetrični kratki spoj).