Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upravljanje u kriznim NBKO situacijama

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vilko Mandić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Dragutin Tušek
Ivana Cetina
Opis kolegija
Naučiti studente primjeni teorijskih znanja iz područja NBK kriznih situacija. Objasniti studentima pojmove o nekonvencionalnom ratovanju, ROTA događajima i ulozi hitnih službi. Pokazati studentima psihološke učinke katastrofa. Prikazati studentima načine donošenja odluka u NBKO kriznim situacijama.