Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Biologija 1

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lidija Šver
Izvođači nastave
Ime i prezime
Ana Bielen
Reno Hrašćan
Tomislav Vladušić
Opis kolegija

Cilj kolegija Biologija 1 je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice, te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici te principi nasljeđivanja.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja i dokazivanja organskih molekula na biljnom i životinjskom materijalu.

Modul Biologija 1 izvodi se u zimskom semetru prve godine preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije i Biotehnologije. Izvodi se u obliku predavanja (24 sata) i vježbi (39 sati) koje su podijeljene u pet metodskih cjelina.