Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u diplomski rad

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Branka Levaj
Izvođači nastave
Ime i prezime
Ana Jurinjak Tušek
Ana Bielen
Ana Belščak-Cvitanović
Anamarija Štafa
Andreja Ambriović Ristov
Anet Režek Jambrak
Anita Slavica
Antonela Ninčević Grassino
Božidar Šantek
Damir Stanzer
Damir Iveković
Damir Ježek
Danijela Bursać Kovačević
Darija Vranešić Bender
Davor Valinger
Draženka Komes
Dubravka Novotni
Dubravka Škevin
Duška Ćurić
Filip Šupljika
Filip Dujmić
Helga Medić
Igor Stuparević
Igor Slivac
Ines Panjkota Krbavčić
Ingrid Bauman
Irena Barukčić
Irena Keser
Irena Colić Barić
Irena Landeka Jurčević
Ivana Rumora Samarin
Ivana Kmetič
Ivana Radojčić Redovniković
Ivana Rumbak
Ivan-Krešimir Svetec
Ivone Jakaša
Jadranka Frece
Jagoda Šušković
Janko Diminić
Jasenka Gajdoš Kljusurić
Jasmina Lapić
Jasna Beganović
Josip Ćurko
Jurica Žučko
Karin Kovačević Ganić
Katarina Lisak Jakopović
Klara Kraljić
Kristina Radošević
Ksenija Durgo
Ksenija Markov
Ksenija Marković
Lidija Barišić
Lidija Šver
Maja Benković
Maja Repajić
Maja Dent
Mara Banović
Marija Badanjak Sabolović
Marin Matošić
Marina Cvjetko Bubalo
Marina Miklenić
Marina Krpan
Mario Ščetar
Marjan Praljak
Marko Obranović
Martina Piasek
Martina Bituh
Mauro Serafini
Mia Kurek
Mirela Ivančić - Šantek
Mirjana Hruškar
Mirjana Čurlin
Mojca Čakić Semenčić
Nada Vahčić
Natka Ćurko
Nikolina Čukelj
Nives Marušić
Predrag Horvat
Rajka Božanić
Renata Teparić
Reno Hrašćan
Sandra Balbino
Sanja Vidaček
Selma Cvijetić
Slobodan Barbarić
Sunčica Beluhan
Suzana Rimac Brnčić
Sven Karlović
Tibela Landeka Dragičević
Tomislav Bosiljkov
Tomislav Vladušić
Tomislava Vukušić
Tonči Rezić
Verica Dragović Uzelac
Veronika Kovač
Vesna Zechner-Krpan
Višnja Bačun-Družina
Višnja Gaurina Srček
Vladimir Mrša
Vlatka Petravić Tominac
Zvonimir Šatalić
Željko Krznarić
Opis kolegija