Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Jezik, ideologija i identitet

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanja Škifić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija jest upoznati studente s temeljnim pojavnostima koji se javljaju u sklopu odnosa između jezika, ideologije i identiteta. Središte zanimanja predstavljaju jezične ideologije, uzroci nastanka i procesi njihova održavanja. Jezičnim ideologijama se pristupa sa stajališta jezičnoga planiranja u sklopu kojega se osobito ističe ideologija standardnoga varijeteta, ali i pitanja jezičnoga konflikta u sklopu opisa različitih manifestacija jezičnih ideologija. Takav pristup podrazumijeva analizu odnosa moći u procesima stvaranja kolektivnih identiteta. Osobita pozornost je posvećena pojmu nacionalnog identiteta i ulozi jezika u njegovu stvaranju i održavanju. Također, studenti se u sklopu kolegija upoznaju s pitanjima stavova spram jezičnih varijeteta, jezičnoga purizma i jezičnih prava koji su nezaobilazni u različitim pristupima jezičnim ideologijama, jezičnome planiranju i identitetu.
Studenti se kroz predavanja upoznaju s osnovnim teorijskim saznanjima o pojmu ideologije te povezanosti ideologije s jezikom i različitim oblicima identiteta. S druge strane, na seminarima se od studenata zahtijeva visok stupanj aktivnog sudjelovanja kroz iščitavanje relevantne literature povezane s određenim teorijskim pristupima i njihovom primjenom te sposobnost analize, tumačenja i usporedbe istih. Također, od studenata se očekuje kritički pristup spram postojećih