Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodika prirode i društva II

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dunja Anđić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Antonia Ćurić
Opis kolegija

Sadržaj predmeta:

 

PREDUVJET UPISA PREDMETA: Metodika prirode i društva I - položena!

 

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:

 • samostalno planirati, organizirati i izvoditi organizirane oblike rada u nastavi prirode i društva;
 • koristiti teorijsko/praktično (metodičko) znanje u razrednom odjelu;
 • primijeniti teoriju i metodička znanja u praktičnim vježbama;
 • planirati i izraditi pripremu projektne nastave/projekta u kojoj će pravilno osmisliti ishode učenja/zadatke, izvore znanja, metode i oblike rada ovisno o trajanju nastave/projekta;
 • samostalno izraditi metodičku pripremu za nastavni sat u kombiniranom odjeljenju;
 • analizirati i sintetizirati usvojeno znanje te kreativno i samostalno operacionalizirati ga u praktičnom radu/nastavi.

 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

1. PROGRAMSKI TEMELJI NASTAVE PID U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE I  NJIHOVO METODIČKO OBLIKOVANJE:

 • prirodoslovni sadržaji;
 • geografski sadržaji;
 • sadržaji vremena i povijesni sadržaji;
 • sadržaji o građanstvu i ljudskim pravima;
 • sadržaji o kulturi;
 • sadržaji o ljudskim pravima - promicanje humanističkih i demokratskih  vrijednosti
 • sadržaji o zdravstvenom (spolnom/rodnom) odgoju;
 • gospodarski sadržaji;
 • sadržaji prometnog odgoja.

2. PROJEKTNA NASTAVA (UČENIČKI PROJEKTI INDIVIDUALNI I SKUPNI; POJMOVNI PROJEKT)

3. NASTAVNA PRIPREMA.