Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodika hrvatskog jezika III

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Maja Opašić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Metodika hrvatskog jezika II - položena! PREDVIĐENI ISHODI UČENJA Sposobnost usmenog i pisanog komuniciranja na materinskome jezi... više