Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Audiovizualna sredstva u sportu

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ljubomir Antekolović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marijo Baković
Saša Vuk
Opis kolegija

OPIS PREDMETA:

Upoznavanje s temeljnim zakonima optike, konstrukcije leća, objektiva, tijela fotoaparata i video kamera. Osposobljavanje studenata u rukovanju digitalnim fotoaparatima, video kamerama i specifičnim foto priborom. Stjecanje znanja o specifičnostima sportske fotografije, tehnikama snimanja, obradi i montaži foto- i videomaterijala, načinima pohrane i prezentacije.

Cilj i sadržaj predmeta:  

ISHODI UČENJA

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Odabrati primjerenu digitalnu  foto i video opremu za različite namjene.

Koristiti foto- i videotehnologiju u procesu učenja sportskih tehnika i analizi pojedine sportske aktivnosti.

Primijeniti foto i video tehnologiju u procesu tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije. 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Studenti će ovladati:

- tehnikom snimanja sportske fotografije,

- tehnikom videosnimanja,

- snalaženjem u uvjetima terenskog rada (izbor povoljnog motiva, kadra, perspektive; diskrecija u odnosu na subjekt snimanja),

- transferom, obradom, montažom, arhiviranjem foto- i videomaterijala,

- prezentacijom foto- i videoprojekata.