Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Automati sa svojstvom učenja

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dragan Jevtić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marin Vuković
Opis kolegija
Osnovne postavke i definicije strojnog u?enja. Norme pona?anja u?enih automata. Matemati?ki modeli neurona i neuronskih mre?a, klasifikacija u?e?ih algoritama. Analiza klastera, reprezentacija znanja, kompresija i prikaz iz nekompletnih podataka. Osnove asocijativnog memoriranja informacije. Metode za obradu vremenski zavisnih uzoraka. Algoritmi u?enja: Back-propagation s pro?irenjima, Kaskadna korelacija i Kohonen algoritam. Ekstrakcija svojstava natjecateljskim u?enjem. WTA (Winner Take All) metoda. U?enje u interakciji sa okolinom - on line u?enja, algoritam Sarsa i Q-u?enje, Markovljevi modeli. Inteligentni agenti i samoadaptivno upravljanje komunikacijskim uslugama.