Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Osnove nuklearne fizike

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanda Pleslic
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Vanjska i unutarnja svojstva atomske jezgre (naboj, masa, veli?ina, spin, elektri?ni i magnetski momenti). Modeli jezgre (model kapljice, model ljuski). Procesi raspr?enja i nuklearne reakcije (zakoni sa?uvanja, udarni presjeci, fisija, fuzija). Nuklearni raspadi i radioaktivnost (zakon radioaktivnog raspada, raspad u nizu, alfa-raspad, beta-raspad, gama-raspad, doze zra?enja). Gubici energije zra?enja prolazom kroz materiju (nabijena ?estica, neutralna ?estica, elektromagnetsko zra?enje). Detektori zra?enja. Akceleratori. Nuklearne sile. Primjena nuklearne fizike (nuklearna energija, energija zvijezda, fizika ?vrstog stanja, nuklearna magnetska rezonancija-NMR, datiranje).