Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Algoritmi i strukture podataka

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
6

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija
Nastavljaju?i na gradivo usvojeno na predmetu Programiranje i programsko in?enjerstvo, obra?uju se naj?ire primjenjivani algoritmi i strukture podataka. Nakon dinami?kog alociranja memorije, primjera dodjele memorije i mehanizma poziva funkcija, uvodi se pojam slo?enosti algoritma. Obja?njava se i ilustrira rekurzija. Nastavlja se s tehnikama pretra?ivanja te potom slijede svi va?niji algoritmi sortiranja. Uvode se dinami?ke strukture podataka: jednostruke i vi?estruko povezane liste. Grade se osnovne strukture podataka poput stoga i reda. Zatim se uvodi tehnika raspr?enog adresiranja, binarna stabla te gomila kao posebni slu?aj binarnog stabla. Uporaba gomile kao prioritetnog reda se pokazuje na primjeru heap sorta.