Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Adaptivno i robusno upravljanje

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Zoran Vukić
Željko Ban
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Uvod: Problem upravljanja sustava koji su vremenski promjenjivi. Primjeri takvih sustava. Razlika izme?u adaptivnog i robusnog upravljanja. Strukture kod adaptivnog upravljanja (s prethodno ugo?enim poja?anjem (gain scheduling), s referentnim modelom (MRAS)). Samouga?aju?i regulator. Rekurzivni postupak najmanjih kvadrata i pro?ireni postupak najmanjih kvadrata u identifikaciji parametara. Otklanjanje patolo?kih pojava tijekom estimacije parametara procesa. Stabilnost, konvergencija i robusnost. Sinteza STR regulatora postupkom postavljanja polova/nula. Stohasti?ko adaptivno upravljanje: minimum varijansni regulator (MV). Robusno upravljanje. Uvod. Vrste neizvjesnosti parametara (strukturirana i nestrukturirana neizvjesnost parametara). Teorem malog poja?anja. Analiza robusne stabilnosti po Karitonovu.