Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Automatsko upravljanje

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija
Uvodna razmatranja i osnovni pojmovi, povijesni pregled. Klasifikacija SAU. Na?elo povratne veze. Formalni prikaz SAU. Primjeri primjene. Matemati?ko modeliranje. Stati?ki i dinami?ki re?imi rada. Linearizacija. Odzivi LTI sustava. Uporaba Laplaceove transformacije. Elementarne dinami?ke komponente SAU. Prijenosna funkcija i frekvencijska karakteristika. Analiza stabilnosti, u smislu Ljapunova, frekvencijski i algebarski postupak. Princip unutarnjeg modela. Osjetljivost. Digitalni sustavi automatskog upravljanja. Izbor perioda uzorkovanja. Matemati?ki opis A/D i D/A pretvornika, kvantizacija. Postupci diskretizacije. Matemati?ki modeli diskretnih sustava. Upravljivost i osmotrivost. Stabilnost u smislu Ljapunova, algebarski postupak. Pokazatelji kvalitete SAU. Uvod u sintezu. PID regulator i njegovo parametriranje. Unaprijedno i kaskadno upravljanje. Digitalni PID regulator. Ograni?avanje internih varijabli regulatora. Sinteza digitalnog sustava emulacijom kontinuiranog sustava.