Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Audiotehnika

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivan Đurek
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marko Horvat
Opis kolegija
U okviru ovog predmeta obra?uju se osnove audiotehnike i koncepcije audio ure?aja. Mjerne jedinice. Audio pretpoja?ala, poja?ala snage, korekcijska pretpoja?ala. Ure?aji za amplitudnu, dinami?ku, vremensku i frekvencijsku obradu audio signala. Povezivanje tonfrekvencijskih ure?aja i sustava. Osnovne o izobli?enjima audio ure?aja. Osnove o mjerenjima na tonfrekvencijskim sklopovima, komponentama, ure?ajima i sustavima. Primjena osnovnih audio ure?aja u sustavima ozvu?enja. Osnove digitalnih audio ure?aja. Osnove elektroakusti?kih pretvara?a i na?ini spajanja tih pretvara?a s ostalim audio ure?ajima.