Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analiza i pretraživanje teksta

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Bojana Dalbelo-Bašić
Jan Šnajder
Izvođači nastave
Ime i prezime
Goran Glavaš
Opis kolegija
Ve?ina ljudskog znanja pohranjena je u nestrukturiranom, tekstnom obliku. Zbog ogromne i rastu?e koli?ine digitalnih tekstnih podataka, sustavi za analizu i pretra?ivanje teksta postali su neizostavan dio suvremene informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Takvi sustavi odgovaraju na raznolike informacijske potrebe korisnika te omogu?avaju crpljenje informacija iz velikih koli?ina nestrukturiranih podataka. Zbog slo?enosti i vi?ezna?nosti prirodnog jezika, analiza teksta netrivijalan je zadatak, koji se oslanja na postupke obrade prirodnog jezika, ra?unalne lingvistike i strojnog u?enja. Ovaj predmet daje cjelovit pregled tradicionalnih i naprednih postupaka za analizu i pretra?ivanje teksta. U prvome dijelu obra?uju se modeli prikaza dokumenata te postupci za pretra?ivanje, klasifikaciju i grupiranje dokumenata. U drugome dijelu obra?uju se postupci crpljenja informacija i dubinske analize teksta s naglaskom na postupcima temeljenima na statisti?koj obradi jezika i strojnom u?enju.