Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analogna i mješovita obrada signala

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dražen Jurišić
Igor Lacković
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Spektri realnih i kauzalnih signala; idealni prijenos signala; linearna i nelinearna izobli?enja; poja?ala s realnim integriranim krugovima; osnovne izvedbe, stati?ka i dinami?ka svojstva, odstupanje od idealnih karakteristika; strujna povratna veza, strminska poja?ala; sustavi za transformaciju signala i impedancije, simulacije induktiviteta; nelinearni sklopovi, komparatori, limiteri, nelinearna povratna veza; filtri; klasifikacija filtara; karakteristike amplitude, faze i grupnog ka?njenja; prijenosne funkcije; aproksimacije: Butterworth, ?ebi?ev, Cauer, linearna faza i grupno ka?njenje; pasivni filtri; aktivni RC filtri; filtri visokog reda; osjetljivosti; selektivna i uskla?ena poja?ala; analogne sklopke i multiplekseri, modeli, pogre?ke, preslu?avanje; SC sustavi za obradu signala, primjena u filtrima, pretvornicima, modulatorima; PLL; AD i DA pretvorba, sigma-delta pretvornici; VLSI sklopovi za obradu signala; programi za analizu i projektiranje.