Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analiza i projektiranje računalom

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
5

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Domagoj Jakobović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
U predmetu se prou?ava uloga ra?unala u analizi i projektiranju tehni?kih objekata i sustava. Opisuju se pogre?ke u postupcima analize, algoritmi za rje?avanje linearnih sustava te uporabivi postupci nelinearnog optimiranja. Navode se primjeri postupaka evolucijskog izra?unavanja. Gradivo obuhva?a i pregled analize prijelaznih pojava numeri?kim postupcima te analizu linearnih i nelinearnih kontinuiranih i diskretnih dinami?kih sustava po pitanju stabilnosti i kaoti?nosti sustava. Razmatra se i pitanje slo?enosti algoritama uporabljenih u navedenoj problematici.