Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla

Vrsta studija
Sveučilišni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Olivera Koprivnjak
Izvođači nastave
Opis kolegija

Kolegij TEHNOLOGIJA I KONTROLA KAKVOĆE HRANE BILJNOG PODRIJETLA je obvezni predmet na 2. godini Sveučilišnog diplomskog studija sanitarnog inženjerstva, sastoji se od 28 sati predavanja, 15 sati seminara i 35 sati vježbi. Radno opterećenje za prosječnog studenta procijenjeno je na oko 105 sati samostalnog rada i 78 sati organizirane nastave, što je ukupno ekvivalent od 6 ECTS.

Cilj kolegija je usvajanje znanja i vještina potrebnih za stručnu komunikaciju s ostalim strukama izravno uključenim u poslovanje s hranom biljnog podrijetla, radi uspješnog obavljanja aktivnosti iz domene prevencije i nadzora neželjenih utjecaja hrane i poslovanja s hranom na okoliš i na zdravlje ljudi, ili aktivnosti iz domene higijene i sanitacije u poslovanju s hranom.

Sadržaj kolegija: Studenti se kroz kolegij upoznaju s karakteristikama sirovina, principima i tehnikama prerade, konzerviranja ili distribucije različite hrane biljnog podrijetla, zahtjevima kvalitete te opasnostima specifičnim za pojedinu vrstu hrane biljnog podrijetla.

Uvjeti za upis kolegija: položen ispit iz kolegija Tehnologija i kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetla i Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditivi (I. godina DSSSI).