Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
PHP web-programiranje
Visoko učilište

Vrsta studija
Specijalistički diplomski stručni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Alen Šimec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij: PHP web-programiranje

Ishodi učenja: Uvod u web programiranje. Programski jezici za web programiranje. PHP: tipovi podataka, varijable, operatori i naredbe za kontrolu toka programa, osnove funkcija, nizova znakova, polja i objekata, interakcija sa relacijskim bazama podataka, generiranje dinamičkih slika i PDF datoteka te korištenje XML datoteka, izrada sigurnosnih skripti, obrada pogrešaka.

Način provjere znanja: Kontinuirana provjera tijekom nastave provedbom pismenih kolokvija. Završni ispit se provodi pismeno i usmeno. Studenti koji polože sve kolokvije pristupaju samo usmenom dijelu završnog ispita. Na kolokvijima i završnom pismenom ispitu su graduirani zadaci od rutinskih do nešto zahtijevnijih. Na usmenom završnom ispitu se vrednuje razumijevanje prijeđenog gradiva.

Opće informacije
Oznaka predmeta: IS180
ECTS: 5
Semestar: 1
Broj sati predavanja: 1
Broj sati vježbi: 3