Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uredsko poslovanje

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasna Kolar
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente sa općim i specifičnim znanjima potrebnih za organizaciju i upravljanje uredom u javnoj upravi. Studenti će se upoznati sa zakonskim propisima i odredbama koje reguliraju područje uredskog poslovanja u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima. Kroz individualni i grupni rad na primjerima iz prakse studentima će biti omogućeno stjecanje stručnih znanja potrebnih za: vođenje glavnih i pomoćnih uredskih knjiga, organizaciju i vođenje uredskog poslovanja u javnoj upravi, profesionalno pisano i usmeno komuniciranje sa strankama te učinkovito upravljanje dokumentacijom u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.