Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fizioterapija u traumatologiji

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Stjepan Jelica
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Studijski program: Preddiplomski studij
Status predmeta: Obavezan
ECTC koeficijent opterećenja studenata: 4
Broj sati nastave (P+V+S): 30+0+15

Ciljevi kolegija: Upoznati studente s osnovnim  postupcima, testovima i instrumentima za provođenje fizioterapijske procjene, rehabilitacije te evaluacije rehabilitacijskih postupaka kod traumatoloških i politraumatoloških bolesnika u uvjetima stacionarne, ambulantne ili kućne fizioterapije.

Specifični cilj je omogućiti studentima uvid u osnove primjene rehabilitacijskih protokola te da svladaju osnove izrade rehabilitacijskog plana ili prilagodbe postojećih protokola.

Ishodi učenja: 

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

1. Procijeniti stanje pacijenta u okviru fizioterapijske procjene traumatoloških i politraumatskih bolesnika

2. Odabrati fizioterapijske postupke i protokole na osnovu fizioterapijske procjene i utvrđenih prioriteta rehabilitacije u sprječavanju ranih i kasnih komplikacija na mišićno-koštanom i drugim organskim sustavima

3. Preurediti rehabilitacijski protokol prema individualnim značajkama i stanju pacijenta

4. Valorizirati učinke provedenih rehabilitacijskih postupaka u skladu s praksom temeljenom na dokazima te medicinskom etikom i deontologijom.