Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fizioterapija u ortopediji

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Stjepan Jelica
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Studijski program: Preddiplomski studij
Status predmeta: Obavezan
ECTC koeficijent opterećenja studenata: 4
Broj sati nastave (P+V+S): 30+0+15

Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovnim  metodama, testovima i instrumentima za provođenje fizioterapijske procjene, rehabilitacije te evaluacije rehabilitacijskih postupaka kod poremećaja mišićno koštanog sustava temeljenih na znanstvenim dokazima. Specifični cilj predmeta je da studenti steknu znanja primjene i adaptacije postojećih protokola rehabilitacije te pisanja plana rehabilitacije.

Ishodi učenja: 

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

1. Procijeniti stanje mišićno koštanih struktura i funkcija te etiologiju poremećaja mišićno koštanog sustava u okviru fizioterapijske procjene ortopedskih bolesnika

2. Odabrati fizioterapijske postupke i protokole na osnovu fizioterapijske procjene, recentne literature i prakse temeljene na dokazima

3. Preurediti rehabilitacijski protokol prema individualnim značajkama i stanju pacijenta

4. Valorizirati učinke provedenih rehabilitacijskih postupaka u skladu s praksom temeljenom na dokazima te medicinskom etikom i deontologijom.

5. Preporučiti metode održavanja postignutog funkcionalnog statusa te primarne i sekundarne prevencije kroz edukaciju pacijenta