Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Osnove informacijske tehnologije

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ante Panjkota
Izvođači nastave
Ime i prezime
Neven Pintarić
Opis kolegija

Iz samog naziva predmeta jasno je da svojim sadržajem predmet upoznaje studente sa suvremenim informacijskim tehnologijama, njihovim mogućnostima i dosezima.  Naglasak je na sustavnom razmišljanju kao jednoj od temeljnih paradigmi kojom je moguće povezati važnost informacijskih tehnologija i informacijskih sustava s razvojem brojnih ljudskih djelatnosti, obrazovanja i znanosti.  Fokus predmeta je opća problematika primjene odgovarajućih informacijskih tehnologija u prikupljanju, obradi, pohranjivanju, pronalaženju, diseminaciji i primjeni podataka i informacija, te formiranju i interpretaciji znanja.  Kroz predavanja i vježbe studenti se intenzivnije upoznaju s osnovnim web tehnologijama, načinima pretraživanja informacija na internetu i alatima u oblaku za komunikaciju, suradnju i pohranu podatka. Uz to, napredna obrada teksta, analiza i vizualizacija podataka korištenjem proračunskih tablica, te izrada prezentacija predstavljaju već standardni sadržaj vježbi koji se nalazi u srodnim predmetima na brojnim visokim učilištima u RH i znatno šire.   Važno je istaknuti i da se studenti uče prednostima i primjerenosti, ali i ograničenjima algoritamskog načina razmišljanja i formuliranja problema kroz pregled i usvajanje osnovnih koncepata programiranja u Pythonu i JavaScriptu.  Poznavanje sigurnosnih rizika primjene informacijskih tehnologija i problem privatnosti obrađuju se s više različitih aspekata kako s tehničko - tehnološke tako i s pravne, organizacijske, upravljačke, društvene i etičke strane. Na samom kraju se daje kratki pregled trendova razvoja informacijskih tehnologija s posebnim osvrtom na razvoj umjetne inteligencije uz pobuđivanje rasprave na moguće implikacije u njezinoj široj upotrebi. Kroz sve nastavne cjeline studentima se skreće pažnja prema profesionalnoj, etičkoj, pravnoj, sigurnosnoj i socijalnoj odgovornosti primjene informacijsko komunikacijskih tehnologija u različitim područjima djelatnosti. Nastavni materijali, organizacija predavanja i vježbi, te načini provjere znanja iz ovog predmeta usmjereni su razvoju sposobnosti studenata za uključivanje u kontinuirani profesionalni razvoj temeljen na primjeni suvremenih dosega u području informacijskih tehnologija.