Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Temeljni je cilj kolegija upoznati suvremena znanstvena shvaćanja o razvoju logičko-matematičkog mišljenja djece predškolske dobi, ovladati metodičkim postupcima, tehnikama i oblicima samostalnog, stvaralačkog pristupa u odgojno-obrazovnom radu i znati ih primijeniti u praksi. Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: - pravilno definirati suvremene pojmove u Metodici upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova - analizirati i znati koristiti suvremene oblike, strategije i sredstava upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova - uspoređivati i kritički razmatrati prirodoslovne sadržaje i sadržaje društvene okoline te se osposobiti za njihovo integriranje u pedagošku praksu - približiti dječjem razumijevanju ekološke sadržaje odgoja - provoditi evaluaciju rada djece i odgojitelja - osposobiti se za timski rad i komunikaciju s predškolskom djecom i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima